Etimològicament, segons Coromines, deu provenir del romànic «pinna» que significa «penya», o del també romànic «pinella» que significa dipòsit d’aigua. Apareix citat per primera vegada al Llibre del Repartiment (1232).

A l’est del nucli s’hi extén la conca del torrent de Pina conformant el que s’anomena Baixos de Pina. Aquesta és una zona de terres molt fèrtils dedicades majoritàriament al reguiu. La zona nord-oest i sud-oest del poble hi trobam conreus típics de secà —cereals, ametlers, garrovers, figueres...— i les zones de roquissars i més accidentades que no permeten el conreu de les terres estan ocupades per garrigues.

La zona de Pina va estar poblada des de molt antic. Als voltants del poble podem trobar nombroses restes arqueològiques: coves artificials, talaiots aïllats i poblats talaiòtics.

A l’època islàmica hem de destacar el condicionament de la font, el sistema de drenatge de les aigües superficials de la torrentera, la distribució de marjades al voltant de la font i la construcció de molins d’aigua, un dels quals ja surt documentat al Llibre del Repartiment (1232).
Al llarg de la baixa edat mitjana, malgrat que no hi ha indicis de la presència d’un nucli d’habitants establert, segurament existia una població dispersa lligada a la font que actuava com a element cohesionador. Així, els habitants i les terres de la zona apareixen citats a documents de manera diferent dels de la resta de la parròquia de Castellitx.

Sembla que aquesta població dispersa començà a agrupar-se al llarg del segle XVI i, en conseqüència, fou en aquesta època en la qual es degué construir el primer oratori de Pina.

Entre 1853 i 1858 s’erigí la nova església de Pina promoguda i projectada per mossèn Gabriel Marià Ribes de Pina segon els models d’esglésies que havia conegut a resultes de les seves estades a França i a Itàlia.

El 1856 mossèn Gabriel i la seva germana Josepa Maria fundaren la Congregació de Filles de la Misericòrdia, conegudes com a monges franciscanes. El 1924 s’inaugurà la capella d’estil neogòtic del convent.

Llocs d´interès