• Batle
  • Pressuposts 2015
Destacam
  • Festes de Sant Honorat d'Algaida
  • Fes-te subscriptor de la informació municipal
  • ENQUESTA SOBRE LA QUALITAT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL
  • 1, Residus
  • Casal dels Joves