TRÀNSIT I TRANSPORTS

Per requerir la grua municipal

Policia Local d'Algaida:
Adreça: Oficines municipals de la Casa de la Vila.
C/ del Rei, 6. 07210 Algaida (Illes Balears)
Telèfon: 971 12 50 76 – 639 681 170

• Transports de les Illes Balears (TIB)

Organisme dependent de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears.
Adreça: Estació Intermodal,Plaça d'Espanya, s/n Palma (Illes Balears)
Telèfon d'Informació: 971 17 77 77
Pàgina web: http://tib.caib.es

 • Oferta d'ocupació pública
 • Premis Castellitx (2016)
 • Any Llull
 • Visualitzador urbanístic Algaida
 • Guia Urbana Algaida
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Comerç-empresa Algaida
 • Facebook
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat