SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN


• Els Serveis socials de la Mancomunitat Pla de Mallorca

Els Serveis Socials són el conjunt de prestacions i serveis orientats a promoure accions que tenen per objecte col·laborar a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes dels municipis que conformen la Mancomunitat Pla de Mallorca. Els Serveis Socials comunitaris de la Mancomunitat Pla de Mallorca estan formats per 5 Unitats de Treball Social (UTS), les quals són el punt d’accés més immediat dels ciutadans al sistema de Serveis Socials. Les funcions bàsiques de les Unitats de Treball Social són: - Informar, valorar i orientar a tota la població sobre els recursos socials existents.
- Derivar, segons el cas, a altres serveis de protecció social
- Tramitació d’expedients per l’obtenció de recursos interns o externs al sistema públic de Serveis Socials.
- Situacions de promoció, sensibilització i prevenció.
- Estudi sistemàtic de les necessitats socials de la població

• Serveis socials al municipi d'Algaida

Informació i orientació sobre tots els serveis.
Adreça: Centre de Salut d'Algaida. C/ de Joan Alcover, 5.
07210 Algaida (Illes Balears)
Telèfon: 971 66 57 10
Adreça electrònica: uts4@mancomunitatplademallorca.net
TREBALLADORA SOCIAL
Horari d'atenció al públic: A Algaida: Dijous, de 9.00 a 13.00 hores.
Sol·licitar cita prèvia: 971 12 50 76
EDUCADORA MEDI OBERT (EDUCADORA DE CARRER)
Telèfon: 618 60 20 05
Correu electrònic: clicau aquí

• Serveis socials de la Mancomunitat Pla de Mallorca

Adreça: C/ de l'Hospital, 28.
07520 Petra (Illes Balears)
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres, de 8.00 a 15.00 hores.
Telèfon: 971 83 04 41
Fax: 971 83 04 40
Adreça electrònica: ssocials@mancomunitatplademallorca.net
Pàgina web: http://www.mancomunitatplademallorca.net

• Departament de Benestar Social del Consell de Mallorca (IMAS)

Adreça: C/ del General Riera, 67.
07010 Palma (Illes Balears)
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres, de 8.00 a 14.00 hores.
Telèfon: 971 76 33 25
Fax: 971 29 25 81
Adreça electrònica: info-imas@conselldemallorca.net
Pàgina web: http://www.conselldemallorca.net

• Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears

Adreça: Plaça de la Drassana, 4.
07012 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971 17 74 00
Fax: 971 17 64 40
Pàgina web: http://www.caib.es

• Gent Gran

Associació Persones Majors Algaida, Pina i Randa
 • Oferta d'ocupació pública
 • Premis Castellitx (2016)
 • Any Llull
 • Visualitzador urbanístic Algaida
 • Guia Urbana Algaida
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Comerç-empresa Algaida
 • Facebook
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat