SANITAT

• IB-Salut (Urgències)

Telèfon: 061

• IB-Salut Oficines de Palma. (Gestions administratives)

Adreça: C/ de la reina Esclaramunda, 9.
07012 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971 17 56 00
Fax: 971 72 46 60
Pàgina web: http://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/

• Unitat bàsica de salut d'Algaida

Adreça: C/ de Joan Alcover, 5.
07210 Algaida (Illes Balears)
Telèfon urgències: 061
Telèfon administració: 971 12 52 19
Telèfon de cita prèvia: 902 079 079

• Unitat bàsica de salut de Pina

Adreça: Edifici de Can Lluís.
C/ de Sant Damià, 4. 07220 Pina (Illes Balears)
Telèfon urgències: 061
Telèfon administració: 971 12 54 78
Telèfon de cita prèvia: 902 079 079

• Unitat bàsica de salut de Randa

Adreça: C/ de sa Font, 23.
07629 Randa (Illes Balears)
Telèfon urgències: 061
Telèfon administració: 971 66 92 51
Telèfon de cita prèvia: 902 079 079

• PAC de Llucmajor. C.S. Migjorn

Adreça: C/ d'Antoni Maura, s/n.
07620 Llucmajor (Mallorca)
Telèfon urgències: 061
Telèfon administració: 971 66 25 48

• Hospital Son Llàtzer. Hospital de referència

Adreça: Ctra. de Manacor, km 4.
07198 Palma (Illes Balears)
Telèfon centraleta: 871 20 20 00 - Fax: 871 20 20 27
Telèfon d'atenció a l'usuari: 871 20 21 88
Informació sobre malats ingressats o en observació a la zona d'urgències: 871 20 20 70
Informació i sol·licitud de canvis de cites per a consultes, cirurgia i hospitalització: 871 20 20 20
Pàgina web: http://www.hsll.es

• Apotecaria Martorell Martorell (Algaida)

Adreça: C/ de s'Aigua, 11.
07210 Algaida (Illes Balears)
Telèfon: 971 66 80 26
Adreça electrònica: farmacio@apotecariamartorell.es

• Servei d'atenció al consumidor a Algaida

Informació, consultes, fulls de reclamació de consum
Adreça: Oficines municipals de la Casa de la Vila.
C/ del Rei, 6. 07210 Algaida (Illes Balears)
Telèfon: 971 12 50 76 – 971 12 53 35
Fax: 971 12 50 44
Adreça electrònica: ajuntament@ajalgaida.net
Pàgina web: http://www.ajalgaida.net

• Direcció general de Consum del Govern de les Illes Balears

Les seves competències són defensa dels consumidors i usuaris; control de mercat; inspecció de consum; informació i atenció als consumidors i usuaris; Junta Arbitral de Consum; relacions amb les associacions de consumidors, etc.
Servei d'atenció al consumidor
Adreça: Carrer de Jesús,38 A.07010 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971 17 73 83
Fax: 971 17 73 03
Pàgina web: http://consum.caib.es

 

 • Oferta d'ocupació pública
 • Premis Castellitx (2016)
 • Any Llull
 • Visualitzador urbanístic Algaida
 • Guia Urbana Algaida
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Comerç-empresa Algaida
 • Facebook
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat