OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

Ocupació

 

• AODL (Agent d’ ocupació i desenvolupament local)

Adreça: Oficines municipals de la Casa de la Vila (PRIMER PIS) C/ del Rei, 6. 07210 Algaida (Illes Balears) Telèfon: 971 12 50 44 / 667 83 70 87 Adreça electrònica: aodl@ajalgaida.net

• Punt d'Informació laboral del municipi d'Algaida (PIL)

Els Punts d'Informació Laboral (PIL) són un servei del SOIB (Servei d'Ocupació) que informen els ciutadans dels cursos de formació ocupacional (Conselleria de Treball i Formació) i tota una sèrie d'ofertes de treball. A més han assumit el segellat de la demanda de serveis (targeta de l'atur).
Adreça: Oficines municipals de la Casa de la Vila.
C/ del Rei, 6. 07210 Algaida (Illes Balears)
Horari: De dilluns a divendres, de 08.00 a 14.00 hores
Telèfon: 971 12 50 76
Fax: 971 12 50 44
Adreça electrònica: infolaboral@ajalgaida.net
Web: http://www.ajalgaida.net

• Orientació laboral i borses de treball

Aquest servei de la Mancomunitat, públic i gratuït, ofereix informació, orientació i suport a tots els ciutadans sobre la recerca de feina, la formació ocupacional i la creació de noves empreses.

Àrea de Serveis de Promoció Econòmica de la Mancomunitat Pla de Mallorca
Adreça: Mancomunitat Pla de Mallorca.
C/ de l'Hospital, 28. 07520 Petra (Illes Balears)
Horari: De dilluns a divendres, de 8.30 a 15.00 hores. Demanau cita prèvia.
Telèfon: 971 83 04 41
Fax: 971 83 04 40
Adreça electrònica: promocio@mancomunitatplademallorca.net
Adreça electrònica: infolaboral@mancomunitatplademallorca.net
Web: http://www.mancomunitatplademallorca.net
(En aquesta adreça hi podreu trobar tota la informació actualitzada)

• Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Servei d'Ocupació de les Illes Balears és un servei de gestió de l'ocupació per a les Illes Balears, depenent de la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears.
Adreça: Camí Vell de Bunyola, 432, 1º-Edifici Rotonda Asima, despatx 21, (Polígon de Son Castelló)
07009 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971 78 49 91
Fax: 971 78 49 92
Web del SOIB: http://www.soib.es
Web de la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears: http://treballiformacio.caib.es/portal/index.ca.htm

• Permisos de treball i residència

Oficina d'Estrangers de Palma
Adreça: C/ Felicià Fuster,7, 07006-Palma (Iles Balears)
Horari: De dilluns a dijous, de 09.00 a 17.00 hores. Divendres, de 09.00 a 14.00 hores. (Demanar cita prèvia)
(Horari Invern), De dilluns a divendres: de 09 a 14:30 hores (16 juni a 15 septembre)
Telèfons de cita prèvia: 971 989 218
Telèfon: 971 98 91 70 - Fax: 971 98 94 43
Web d'informació: http://extranjeros.mtas.es
Correu electrònic: infoextra.illesbalears@seap.minhap.es

PROMOCIÓ ECONÒMICA

• AODL (Agent d'ocupació i desenvolupament local)

Adreça: Oficines municipals de la Casa de la Vila (PRIMER PIS).
C/ del Rei, 6. 07210 Algaida (Illes Balears)
Telèfon: 971 12 50 44 / 667 83 70 87

• Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears

Adreça: Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló)-07009 Palma (Illes Balears).
Telèfon: 971 17 89 00
Fax:971 17 69 95
Pàgina web: http://treballcomercindustria.caib.es

• Cambra de Comerç de Mallorca

Adreça: C/ Estudi General, 7. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971 71 01 88 - Fax: 971 72 63 02
Adreça electrònica: ccinmallorca@camaras.org
Pàgina web: http://www.cambramallorca.com

 

 

 Carpetes

 • Oferta d'ocupació pública
 • Premis Castellitx (2016)
 • Any Llull
 • Visualitzador urbanístic Algaida
 • Guia Urbana Algaida
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Comerç-empresa Algaida
 • Facebook
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat