HISENDA

Servei d’ informació i gestió sobre hisenda. Sol·licitud tràmits administratius.

•Oficines municipals de la Casa de la Vila

Adreça: C/ del Rei, 6 07210 Algaida (Illes Balears)
Telèfon: 971 12 50 76 – 971 12 53 35
Fax: 971 12 50 44
Adreça electrònica: ajuntament@ajalgaida.net
Pàgina web: http://www.ajalgaida.net
Seu electrònica: https://ajalgaida.sedelectronica.es/info.0
Horari d'atenció al públic per a tràmits administratius:
De dilluns a divendres, de 08.30 a 14.00 hores
Dijous, de 16.00 a 18.00 hores (NO del 15 juny al 15 setembre-horari estiu)

• Recaptació i tresoreria

Recaptació:
Correu electrònic: rendes@ajalgaida.net Pàgina web: http://www.ajalgaida.net
Horari d'atenció al públic per a tràmits administratius:
De dilluns a divendres, de 08.30 a 14.00 hores
Dijous, de 16.00 a 18.00 hores (NO del 15 juny al 15 setembre-horari estiu)

Tresoreria:
Correu electrònic: tresoreria@ajalgaida.net Pàgina web: http://www.ajalgaida.net
Seu electrònica: https://ajalgaida.sedelectronica.es/info.0
Horari d'atenció al públic per a tràmits administratius:
De dilluns a divendres, de 08.30 a 14.00 hores
Dijous, de 16.00 a 18.00 hores (NO del 15 juny al 15 setembre-horari estiu)

Intervenció:
Correu electrònic: intervencio@ajalgaida.net

Recaptació executiva de tributs
Horari: Dijous de 8:30 a 14:00 hores.


La informació econòmica de l'entitat es pot consultar al Portal de Transparència de la Seu Electrònica:

https://ajalgaida.sedelectronica.es/info.0
 • Oferta d'ocupació pública
 • Premis Castellitx (2016)
 • Any Llull
 • Visualitzador urbanístic Algaida
 • Guia Urbana Algaida
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Comerç-empresa Algaida
 • Facebook
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat