Servei d’ informació i gestió sobre agricultura, animals i medi ambient. Sol·licitud tràmits administratius.

• Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Servei d'informació general sobre el municipi, l'ajuntament i els serveis que ofereix. Informació sobre tramitacions administratives. Recepció de queixes i suggeriments. Informació sobre els cementeris municipals. Registre general de documents. Certificats de viatge. Contractació de bústies de correu a foravila. Sol·licituds de gual permanent. Petició de cita amb el batle o amb els regidors, etc.
Adreça: Oficines municipals de la Casa de la Vila.
C/ del Rei, 6. 07210 Algaida (Illes Balears)
Telèfon: 971 12 50 76 – 971 12 53 35
Fax: 971 12 50 44
Adreça electrònica: oac@ajalgaida.net


Descarrega la instància genèrica de l'Ajuntament d'Algaida

 

• PiA (Punt d'Informació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears)

Adreça: C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) .07009 Palma (Illes Balears).
Telèfon verd: 900 15 16 17 - Fax: 971 17 68 02
Pàgina web: http://pia.caib.es

• IBANAT (Institut Balear de la Natura)

Adreça: C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) .07009 Palma (Illes Balears).
Telèfon: 971 17 76 39 - Fax: 971 17 66 15
Pàgina web: http://ibanat.caib.es

• SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guàrdia Civil)

Adreça:Carrer de Consolació, 34, 07240 Sant Joan (Illes Balears).
Telèfon: 971 52 60 43

• Servei de recollida d'animals abandonats

L'Ajuntament d'Algaida té contractat un servei de captura i recollida d'animals abandonats o assilvestrats amb la Fundació Natura Parc.
Per usar aquest servei, heu de telefonar a la Policia Local d'Algaida o a la Fundació Natura Parc:
Policia Local d'Algaida
Adreça: Oficines municipals de la Casa de la Vila. C/ del Rei, 6.
07210 Algaida (Illes Balears)
Telèfon: 971 12 50 76 – 639 681 170
Fax: 971 12 50 44
Pàgina web: http://www.ajalgaida.net
Fundació Natura Parc
Adreça: Carretera de Sineu, km 15,400.
07142 Santa Eugènia (Illes Balears)
Telèfon i Fax: 971 14 40 78 – 971 14 45 32
Adreça electrònica: naturaparc@mallorcaweb.net
Pàgina web: http://www.mallorcaweb.net/fundacionp

 • Oferta d'ocupació pública
 • Premis Castellitx (2016)
 • Any Llull
 • Visualitzador urbanístic Algaida
 • Guia Urbana Algaida
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Comerç-empresa Algaida
 • Facebook
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat