Reunions de carrer / Agenda Local 21
Els regidors de l’equip de govern de l’Ajuntament d’Algaida organitzam anualment unes reunions de carrer amb els veïns d’Algaida, Pina i Randa.

Els objectius d’aquestes reunions és explicar als veïns les accions que es desenvolupen al llarg de l’any i els projectes presents i de futur que estam treballant, a més d’escoltar les suggerències i aportacions que ens realitzen els veïns convocats a cada una d’aquestes reunions.

Per tant, es pretén que els veïns d’Algaida, Pina i Randa disposin d’informació de primera mà sobre l’actualitat municipal i al mateix temps es vol incidir en la participació de la ciutadania en la planificació i gestió del Municipi.

En aquesta secció podreu trobar les convocatòries d’aquestes reunions, la informació que s’explica a les reunions i el full de compromisos que adquireix l’equip de govern de l’ajuntament.

Igualment, podreu trobar els documents que fan referència al procés d’execució de l’Agenda Local 21 d’Algaida.
 Oficines municipals de la Casa de la Vila
C/ del Rei, 6
07210 Algaida
(Algaida)
 Contacte
Telèfon: 971-125076
Email: batle@ajalgaida.net