PLE MUNICIPAL

Els membres del Ple de l’Ajuntament estan organitzats mitjançant tres grups municipals, el del PSIB-PSOE, del PSM-EN i el del PP. Els regidors del Ple de l’Ajuntament són els següents amb les seves àrees de responsabilitat:

Sra. Maria Antònia Mulet Vich

 • batlia@ajalgaida.net
 • Batlessa, responsable de Governació, Seguretat, Urbanisme, Ordenació del Territori, Infraestructures i Mobilitat
 • PSIB-PSOE

Sra. Margalida Puigserver Servera

 • mpuigserverservera@ajalgaida.net
 • Primera Tinent de Batlessa, regidora delegada Participació Ciutadana, Transparència, Serveis Socials, Cooperació i Igualtat
 • MÉS

Sra. Margalida Garcias Simón

 • margalidagarcias@ajalgaida.net
 • Segona Tinent de Batlessa, regidora delegada de Culura, Patrimoni i Hisenda
 • PSIB-PSOE

Sra. Maria Antònia Reinés Femenia

 • mareinesfemenia@ajalgaida.net
 • Tercera Tinent de Batlessa, regidora delegada d'Educació i Joventut
 • MÉS

Sra. Margarita Fullana Arrom

 • mfullanaarrom@ajalgaida.net
 • Quarta Tinent de Batlessa, regidora delegada de Desenvolupament Local i Econòmic, Fires i Mercats, Mobilitat i Accessibilitat
 • PSIB-PSOE

Sr. Llorenç Gil Mateulgilmateu@ajalgaida.net

 • lgilmateu@ajalgaida.net
 • Regidor delegat d’Esports i Festes
 • PSIB-PSOE

Sra Catalina Pastor Ramis

 • cpastorramis@ajalgaida.net
 • Regidora delegada de Gent Gran, Promoció de la Salut, Sanitat i Consum
 • PSIB-PSOE

Sr. Toni Rigo Company

 • arigocompany@ajalgaida.net
 • Regidor delegat de Medi Ambient i Promoció Turística
 • MÉS

Sr. Jaume Lliteras Ballester

 • jlliterasballester@ajalgaida.net
 • Batle de Pina i Randa
 • PSIB-PSOE

Sr. Rafael Oliver Barros

 • roliverbarros@ajalgaida.net
 • Oposició
 • PP

Sr. Jaime Oliver Fullana

 • jaimeoliver@ajalgaida.net
 • Oposició
 • PP

Sr. Alexandre Artigues Fernández

 • aartiguesfernandez@ajalgaida.net
 • Oposició
 • PP

Sra. Joana Maria Jaume Bibiloni

 • jmjaumebibiloni@ajalgaida.net
 • Oposició
 • PP