Ple Municipal

Els membres del Ple de l’Ajuntament estan organitzats mitjançant tres grups municipals, el del PSIB-PSOE, del PP i el del PSM-EN. Els regidors del Ple de l’Ajuntament són els següents amb les seves àrees de responsabilitat:

 

 

Nom i llinatges
ÀREA DE RESPONSABILITAT
PARTIT POLÍTIC

Sra. Maria Antònia Mulet Vich

batlia@ajalgaida.net

Batlessa, responsable de Governació, Seguretat, Urbanisme, Ordenació del Territori, Infraestructures i Mobilitat

PSIB-PSOE

Sra. Maria Antònia Sastre Oliver

masastreoliver@ajalgaida.net

Primera Tinent de Batlessa, regidora delegada de Comerç, Fires i Festes i Joventut

PSIB-PSOE

Sr. Jaume Lliteras Ballester

jlliterasballester@ajalgaida.net

Segon Tinent de Batlessa, regidor delegat d'Esports i Sanitat, Batle de Pina

PSIB-PSOE

Sra. Margalida Garcias Simón

margalidagarcias@ajalgaida.net

Tercera Tinent de Batlessa, regidora delegada d'Educació, Cultura i Hisenda

PSIB-PSOE

Sra. Catalina Maria Fullana Abrinas

catalinafullana@ajalgaida.net

 

Quarta Tinent de Batlessa, regidora delegada de Participació Ciutadana i Transparència, Serveis Socials, Cooperació, Gent Gran i Igualtat

PSIB-PSOE

Gabriel José Vidal Busquets

randa@ajalgaida.net

Batle de Randa, regidor delegat de Medi Ambient i Turisme

PSIB-PSOE

Sr. Rafel Oliver Barros

roliverbarros@ajalgaida.net

Oposició

PP

Sr. Jaime Oliver fullana

jaimeoliver@ajalgaida.net

Oposició

PP

Sra. Dolores Robles Salas

doloresrobles@ajalgaida.net

Oposició

PP

Sra. Catalina Llull Perelló

cllullperello@ajalgaida.net

Oposició

PP

Sr. Bartomeu Ballester Salas

bballestersalas@ajalgaida.net

Oposició

MÉS 

Sra. Margalida Puigserver Servera

mpuigserverservera@ajalgaida.net

Oposició

MÉS 

Sr. Guillem Fiol Gelabert

guillemfiol@ajalgaida.net
Oposició MÉS 

 

Clicau aquí per accedir a les Actes del plenaris