Cercador de centres

Unidad Tipos
Nombre

Centros de trabajo

 • Serveis d'Urbanisme
  C/ del Rei, 6 - Teléfono: 971 12 50 76

  Sol•licitud i tramitació de llicències d’obra. Informació urbanística. Informació cadastral.

  ARQUITECTE: Divendres de 12.00 a 14.00 hores.

  ARQUITECTE: arquitecte@ajalgaida.net

  CELADOR: De dilluns a dijous, de 8.30 a 11.00 hores. Divendres, de 8.30 a 14.00 hores.

  CELADOR: celador@ajalgaida.net


 • Serveis socials al municipi d’Algaida
  C/ de Joan Alcover, 5. Centre de Salut d’Algaida - Teléfono: 971 66 57 10

  ASSISTENTA SOCIAL
  Horari d’atenció al públic: A Algaida: Dimarts, de 9.00 a 13.00 hores. A Pina: Dijous de 9.00 a 11.00 hores.
  EDUCADORA MEDI OBERT (EDUCADORA DE CARRER)
  Horari d’atenció al públic: A Algaida: Dimarts, de 9.00 a 13.00 hores. A Pina: Dijous de 9.00 a 11.00 hores.
  MEDIADORA INTERCULTURAL
  Horari d’atenció al públic: Petició prèvia de cita pels dimarts i els dijous.

 • Serveis socials de la Mancomunitat del Pla de Mallorca
  C/ de l’Hospital, 28 - Teléfono: 971 83 04 41

  Els Serveis socials de la Mancomunitat Pla de Mallorca
  Els Serveis Socials són el conjunt de prestacions i serveis orientats a promoure accions que tenen per objecte col•laborar a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes dels municipis que conformen la Mancomunitat Pla de Mallorca.
  Serveis que es presten:
  Informació, orientació i assessorament sobre tràmits, prestacions i recursos socials
  Tractament i suport a persones i famílies amb problemàtiques específiques (discapacitats, conflictes familiars, dificultats econòmiques greus, violència domèstica, maltractaments...)
  Gestió del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), telealarmes, programes d’atenció a la infància, centres de dia per persones majors depenents, distribució de menjar a domicili...
  Derivació a serveis socials especialitzats (serveis d’atenció a persones amb discapacitat, residències per a gent gran, centre d’atenció a toxicòmans...)
  Mediació intercultural
  Actuacions destinades al foment de la solidaritat i de cooperació social

 • Teatre M
  C/ Beata Catalina, 4

 • Solidaritat amb els refugiats
 • Guia Urbana del Terme Municipal d'Algaida
 • Any Llull
 • Premis Castellitx (2016)
 • Visualitzador urbanístic
 • Oferta d'ocupació pública
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Comerç-empresa Algaida
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat