Es pot trobar la informació al Portal de Transparència de la Seu Electrònica: https://ajalgaida.sedelectronica.es/info.0