Vídeos dels nins i nines de l'escola en el marc del programa Euronet 50/50
De conscienciació sobre l'estalvi energétic
Els nins i nines del col·legi Pare Bartomeu Pou han realitzat dos vídeos en el marc del programa Euronet 50/50 al qual s'adherí Algaida l'any 2013 i que persegueix conscienciar als escolars, a la comunitat educativa i a la població en general sobre la importància de l'estalvi energètic.

Bookmark and Share
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Guia Urbana del Terme Municipal d'Algaida
 • Any Llull
 • Premis Castellitx (2016)
 • Visualitzador urbanístic
 • Oferta d'ocupació pública
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Comerç-empresa Algaida
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat