Presentat el projecte de la variant d'Algaida
Permetrà descongestionar el poble de trànsit
La consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, i la batlessa d’Algaida, Maria Antònia Mulet, han presentat el projecte definitiu de la variant d’aquest municipi després que se n’hagi fet les modificacions d’acord amb a les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública del projecte.

El projecte té una llargària de quasi 1,6 quilòmetres amb dos carrils de 3,5 metres cada un acompanyats de vorals d’1,80 metres, que permet més seguretat per als ciclistes. A més, també hi haurà un passeig de 3 metres d’amplada per a vianants durant tot el recorregut de la via. Per altra banda, es construiran tres rodones i un pàrquing i s’enganxaran el sistema de pluvials del municipi amb la bassa d’infiltració de Can Mateu.

Demà es publicarà al BOIB la informació pública sobre els afectats per les expropiacions s’obrirà un període d’exposició pública de 15 dies. El Departament de Territori i Infraestructures ja treballa en la redacció dels plecs administratius i, pròximament, el projecte sortirà a licitació pel que es preveu un període de sis mesos. El tràmit d’expropiacions anirà de forma paral·lela a la licitació del projecte.

El projecte de la variant d’Algaida es va aprovar dia 20 de juliol, per unanimitat, a la Comissió Informativa del Consell de Mallorca. Aquesta carretera anirà des de la carretera de Manacor a la carretera Algaida-Llucmajor i permetrà eliminar el trànsit que, a dia d’avui, ha de travessar per dins el nucli urbà. A més, contribuirà significativament a augmentar la seguretat i millorar l’accessibilitat dels usuaris no motoritzats, ciclistes i vianants.

El pressupost de l’obra ascendeix a 9.081.532,50 euros i el termini d’execució és de 18 mesos.
(Font: web del Consell de Mallorca)

Bookmark and Share
 • Visit Pla de Mallorca
 • Premis Castellitx (2016)
 • Any Llull
 • Visualitzador urbanístic Algaida
 • Guia Urbana Algaida
 • Oferta d'ocupació pública
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Comerç-empresa Algaida
 • Facebook
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat