L'Ajuntament d'Algaida destina 12.000 euros a beques per a estudiants universitaris o de grau superior
Anualment s’arriben als 31.000 euros en ajudes a formació i educació
L'Ajuntament d'Algaida ha creat una nova línia d'ajudes per a estudiants universitaris o de cicles formatius de grau superior, a la qual destina una partida de 12.000 euros per al curs 2017-2018. Les ajudes són de 150 euros per a cada estudiant que les sol·liciti.

Aquestes beques sorgiren arran d’una proposta aprovada en el procés dels pressuposts participatius de 2017.

L'objectiu de l'equip de govern és que aquestes ajudes puguin servir de complement i promoció per als estudiants del municipi i, al mateix temps, incentivar i facilitar que els estudiants puguin arribar a nivells formatius superiors. "Es tracte d'invertir en l'educació dels nostres joves per tal de contribuir en la millora del nostre municipi, ja que pensam que l'educació i la formació són eixos bàsics per a aconseguir una societat millor", explica la batlessa d'Algaida, Maria Antònia Mulet.

Poden acollir-se a aquestes ajudes els estudiants empadronats al municipi de manera continuada abans de l'1 de gener de 2017 i que cursin estudis universitaris o de grau superior aquest curs de 2017-2018. S'ha d'estar matriculat com a mínim de la meitat dels crèdits del curs o de tots els crèdits que queden pendents per acabar els estudis.

Tota la informació i procediments es troba a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Algaida.

ALTRES AJUDES

Aquestes ajudes, es sumen a les que anualment concedeix l'Ajuntament d'Algaida com són els 17.000 euros que destina a subvencionar el transport escolar per a nivells no obligatoris, els 1.000 euros en beques per a esportistes individuals i locals i els altres 1.000 euros que destinarà pròximament a la formació. En total, sumen 31.000 euros anuals que l'Ajuntament d'Algaida destina a ajudes en formació i educació. "Pensam que si invertir en formació i educació és invertir en cultura i en futur perquè al cap i a la fi, els joves que ara es formen, són els que han d'estar al capdavant de la nostra societat", explica la batlessa.
Bookmark and Share
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Guia Urbana del Terme Municipal d'Algaida
 • Any Llull
 • Premis Castellitx (2016)
 • Visualitzador urbanístic
 • Oferta d'ocupació pública
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Comerç-empresa Algaida
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat