Convocatòria 2018 dels Premis Castellitx d'Algaida
Nascuts l'any 1968 al voltant de la Festa de la Pau
Amb l’objectiu de promoure la llengua i cultura catalana, pròpia de les Illes Balears, i de fomentar les activitats culturals, en l’àmbit de la creació literària i d’investigació, i artístiques en l’àmbit de fotografia i arts plàstiques, la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida convoca els Premis Castellitx 2018 en les següents modalitats:
 
XLII Premi de Poesia: Col·lecció de poemes, original i inèdita, de tema lliure d’una extensió màxima de cent quaranta versos.

XLII Premi Pere Mulet Cerdà de Narració Curta: Una composició en prosa, original i inèdita, de tema lliure d’una extensió màxima de quinze fulls.

XL Premi Llorenç “Móra” de Poesia Popular (Glosat): Glosa o conjunt de gloses, originals i inèdites, de tema lliure d’una extensió mínima de vint versos.

XXIII Premi d’Investigació: Un treball de recerca de temàtica relacionada amb el Municipi d’Algaida en qualsevol àmbit —ciències socials, ciències naturals, ciències polítiques, dret, estudis literaris, biografies, bibliografies, etc.—, amb una extensió mínima de vint-i-cinc folis i una màxima de cent cinquanta.

VI Premi Juvenil de Narració Curta per a joves de 14 a 17 anys: Una composició en prosa, original i inèdita, de tema lliure d’una extensió màxima de quinze fulls.

XVII Premi de Fotografia: Una fotografia de tema lliure, original i inèdita, en blanc i negre o color.

X Premi de Pintura. Poden optar al Premi de Pintura totes les obres originals de creació artística sense limitació de tema, matèria, format o tècniques.

IV Premi Musical. 2018: Composicions per a conjunt coral: Poden optar al premi les composicions corals de nova creació, originals i inèdites.


Els treballs que optin a les modalitats de creació literària i d’investigació han d’estar redactats en llengua catalana.

El guardons consisteixen en la Rosa d’Or de la Pau i un premi en metàl·lic de 500 euros per a cada modalitat.

Les bases completes es poden consultar i descarregar al lloc web dels Premis, accessible des de www.ajalgaida.net, la pàgina oficial de l’Ajuntament d’Algaida. En aquest espai virtual, a més de tota la informació sobre la convocatòria dels Premis Castellitx, hi podeu trobar el llistat de tots els autors i obres guardonats des de la creació dels guardons, l’any 1968, i una mostra de les obres guardonades amb accés lliure i gratuït.

La pàgina web dels Premis també inclourà, a partir del moment en que finalitzi el termini de presentació de treballs, una exposició virtual de totes les fotografies que optin al XVII Premi de Fotografia.

El lliurament dels guardons del Premis Castellitx 2018 tindrà lloc durant la Nit de la Cultura que se celebrarà a l’auditori del casal Pere Capellà d’Algaida dilluns, dia 2 d’abril 2018. Amb antelació, la decisió del Jurat s’haurà fet pública.

PER A MÉS INFORMACIÓ: a través de correu electrònic a premiscastellitx@ajalgaida.net o als horabaixes al telèfon 971 66 56 79 (Biblioteca municipal d’Algaida).
INFORMACIONS ADDICIONALS
Els Premis Castellitx, nasqueren l’any 1968, al voltant de la Festa de La Pau, el romiatge que, anualment el poble d’Algaida fa a la que fou l’antiga parròquia de Castellitx, una església de repoblament del segle XIII on s’hi venera la Mare de Déu de la Pau (segle XV). En foren els principals impulsors, entre moltes altres persones, Joan Fiol, en aquells moments batle d’Algaida, Mn. Joan Martorell, rector de la parròquia i Joan de s’Acadèmia. El primer dimarts després de Pasqua d’aquell any, va tenir lloc la primera edició del que llavors s’anomenava Certamen Literari de Castellitx. D’inspiració jocfloralista, aquest primer concurs convocà només la categoria de Poesia, i en foren els primers jurats Guillem Colom, Bernat Vidal i Thomàs, Antònia Suau, Llorenç Moyà i Josep Capó. Actuà com a mantenidor l’escriptor algaidí Gabriel Janer Manila que, l’any anterior, el 1967, havia estat guardonat amb el Premi Ciutat de Palma de Novel·la. En aquest Primer certamen de poesia en honor a Nostra Senyora Santa Maria de la Pau de Castellitx, que se celebrà dins del recinte de l’esglesiola, els guardons foren una medalla i un premi en metàl·lic. La segona convocatòria, l’any 1969, el jurat fou format per Francesc de Borja Moll, Josep Maria Llompart, Ángel R. Fernández, Josep Amengual Mairata, Miquel Gayà, Pere Mulet i Gabriel Janer Manila. Els guardons ja foren les actuals Roses d’Or de la Pau.

L’any 1970, la tercera convocatòria, s’incorporen les modalitats de Prosa i de Glosat per a autors locals. L’any 1975, la modalitat de glosat s’obrí a tothom. En aquesta setena convocatòria en foren jurats Guillem Colom, Josep Maria Llompart, Josep Melià, Miquel Àngel Riera, Gabriel Fuster, Gabriel Janer Manila i Gabriel Oliver.

Durant la dècada de 1980, el Certamen deixà de convocar-se. Després d’aquests deu anys de sequera, el 1990, l’Ajuntament d’Algaida reprèn les regnes de l’organització i convoca el XIV Certamen de Poesia i Narració Curta i el XII de Poesia Popular (Glosat) amb un jurat format per Josep Maria Llompart, Gabriel Janer Manila i Llorenç Capellà Fornés.

L’any 1993 es produí la mort de Josep Maria Llompart. Davant aquesta circumstància, el jurat es reestructurà i s’incorporà Pere Fullana Puigserver i Pere Mulet Cerdà, que ja havia estat jurat en edicions anteriors. Aquesta formació es mantindrà fins l’any 1998 en què s’incorporà el poeta i glosador algaidí Llorenç Antich Trobat “Móra” que en formà part fins el 2005, any del seu decés.

Durant la dècada de 1990 el concurs es diversificà i el 1996 es convocà per primera vegada el Premi d’Investigació. Però és a partir del 2002 quan pren el format que té en l’actualitat, i l’històric Certamen Literari de Castellitx es transforma en els Premis Castellitx, i s’incorpora la modalitat de Fotografia i tres nous jurats específics: Joan Capellà, Maria-Josep Mulet i Agustí Torres. Com a tret més destacable, cal apuntar que als tradicionals guardons, les Roses d’Or de la Pau, es complementen amb un premi en metàl·lic.

Els canvis més importants que s’ha produït darrerament han estat: l’any 2013 la incorporació del Premi Juvenil de Narració Curta per a joves de 14 a 17 anys, amb la finalitat de promoure la creació literària entre els més joves i l’any 2015 la convocatòria, per primera vegada de la modalitat musical. [Bartomeu Salas Mascaró. Font: Arxiu dels Premis Castellitx (Ajuntament d’Algaida)].

Bookmark and Share
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Guia Urbana del Terme Municipal d'Algaida
 • Any Llull
 • Premis Castellitx (2016)
 • Visualitzador urbanístic
 • Oferta d'ocupació pública
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Comerç-empresa Algaida
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat