Bonificacions en l'impost de circulació als vehicles més ecològics
Els classe zero, eco o lliures d’emissions de gasos contaminants
L’Ajuntament d’Algaida va aprovar en el passat ple una modificació de l’ordenança reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica per tal que els que estiguin classificats per consum com a classe zero o lliures d’emissions de gasos contaminants, tendran una bonificació del 60 per cent de la quota de l’impost. Així mateix, els que estiguin classificats per consum com a classe “eco” o que tenguin una emissió de gasos inferior a 120 g/km i que tenguin classificació d’ecològics, com per exemple els híbrids, gaudiran d’un descompte del 40 per cent.

Per poder gaudir d’aquesta bonificació, els interessats l’hauran de sol·licitar en el període d’un mes des de la data de matriculació del vehicle o abans de l’aprovació anual del padró de l’impost en el cas que els vehicles que ja estiguin enregistrats. Així mateix, hauran de justificar amb els documents pertinents les característiques dels vehicles.

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Algaida, Biel Vidal, explica que “amb aquesta modificació de l’ordenança volem reconèixer la importància que té pel medi ambient reduir les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera i aquesta iniciativa és una passa que feim des de l’àrea de medi ambient per a fomentar l’ús de vehicles respectuosos amb l’entorn”.

Vidal afegeix que aquesta modificació se suma i reforça les iniciatives d’estalvi energètic que es duen a terme des de l’Ajuntament de forma periòdica seguint amb el Pla d’Acció d’Energia Sostenible municipal elaborat en el marc del Pacte de Batles que Algaida signà l’any 2011 per tal de reduir les emissions de diòxid de carboni duent a terme polítiques actives enfront del canvi climàtic.
Bookmark and Share
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Guia Urbana del Terme Municipal d'Algaida
 • Any Llull
 • Premis Castellitx (2016)
 • Visualitzador urbanístic
 • Oferta d'ocupació pública
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Comerç-empresa Algaida
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat