Bases reguladores i convocatòria de la Beca de Cooperació 2017
El termini per presentar sol·licituds acaba el dia 1 de juny.
Per Decret de Batlia núm. 117, de 20 d'abril, s'ha aprovat la convocatòria i les bases específiques que han de regir la concessió d'una beca de cooperació de l'Ajuntament d'Algaida.
El termini per presentar sol·licituds serà de trenta dies naturals a comptar des del següent de la publicació del corresponent edicte al BOIB.
L'Edicte s'ha publicant en el BOIB nº52, de dia 2 de maig.
El termini per presentar sol·licituds acaba el dia 1 de juny de 2017.
Bookmark and Share

Documentos de descarga y enlaces

 • DOCUMENTS A LA SEU ELECTRÒNICA

 • Solidaritat amb els refugiats
 • Guia Urbana del Terme Municipal d'Algaida
 • Any Llull
 • Premis Castellitx (2016)
 • Visualitzador urbanístic
 • Oferta d'ocupació pública
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Comerç-empresa Algaida
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat