Nova targeta individual per a l'àrea d'aportació de Son Lluc
Recollida entre dimarts 6 i divendres 16 de març
Apreciats veïns usuaris de l’àrea d’aportació de Son Lluc

Al municipi d’Algaida, la recollida selectiva en sòl rústic es pot realitzar dipositant els residus a les àrees d’aportació tancades i vigilades que hi ha als diferents camins, i també, anar al parc verd, on s’hi poden deixar residus voluminosos i perillosos.

Amb l’objectiu de millorar la recollida selectiva i que tothom faci un bon ús de les àrees d’aportació, a partir de dia 20 de març de 2018, per poder accedir a l’àrea d’aportació de Son Lluc haureu de disposar d’una targeta individual d’accés i, en conseqüència , ja no es podrà obrir amb la clau.

Per tant, entre dimarts dia 6 de març i divendres dia 16 de març podeu passar a recollir la nova targeta a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila (de dilluns a divendres de 12.00 a 14.00 h i els dijous de 16.00 a 18.00 h) ) i el dissabte dia 10 de març de 10.00 a 12.00 h.

És molt important que passeu a recollir la vostra targeta perquè sense ella no podreu accedir a l’àrea d’aportació, i el fet de dipositar residus fora, a l’exterior, serà sancionat segons el que preveu l’Ordenança Municipal de Residus Urbans de l’Ajuntament d’Algaida.

Les normes per poder fer un bon ús de les àrees d’aportació son les següents:
• Abocar els residus a l’àrea que li correspon a cada veïnat.
• Obrir i tancar la porta amb la targeta que posa a disposició l’Ajuntament.
• Dur els residus separats correctament i dipositar-los dins cada contenidor.
• Els contenidors s’han de tapar per tal d’evitar que els residus volin.
• Si els contenidors estan plens teniu l’oportunitat d’anar a dipositar els fems al parc verd d’Algaida situat al carrer Palma.

Algaida, 26 de febrer de 2018
Atentament,

Maria Antònia Mulet Vich
Bookmark and Share
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Guia Urbana Algaida
 • Any Llull
 • Premis Castellitx (2016)
 • Visualitzador urbanístic
 • Oferta d'ocupació pública
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Comerç-empresa Algaida
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat