Normes subsidiàries del municipi d'Algaida
Amb aquest visualitzador podeu consultar les Normes Subsidiàries vigents del municipi d'Algaida. Podeu conèixer les característiques mínimes d'edificació de la zonificació que us interessi. La cartografia i dades que el visualitzador conté, són informatives. La documentació oficial únicament serà lliurada a l'Ajuntament d'Algaida. La informació cartogràfica i alfanumèrica ha de ser ampliada amb la normativa del Pla Territorial de Mallorca:
Bookmark and Share
 • Oferta d'ocupació pública
 • Premis Castellitx (2016)
 • Any Llull
 • Visualitzador urbanístic Algaida
 • Guia Urbana Algaida
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Comerç-empresa Algaida
 • Facebook
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat