Iniciada la inspecció tècnica de residus 2017 a sòl rústic i urbà
Els domicilis que reciclen tenen descomptes del 35 i el 50 % en la taxa de residus
L'Ajuntament d’Algaida ha posat en marxa un any més la campanya de la Inspecció Tècnica de Residus (ITR), un programa al qual estan adscrits els domicilis del municipi de forma voluntària. Per això obtenen descomptes en la taxa anual de recollida del 35 per cent en sòl rústic i del 50 per cent en sòl urbà.

Així, els ciutadans d’Algaida, Pina i Randa que separen correctament els residus a casa seva, del total de 214’50 euros que es paga de la taxa, n’abonen 139’43 euros en sòl urbà i 107’25 a sòl rústic.

Aquests dies, les dues tècniques ambientals fan les pertinents visites als domicilis adscrits al programa de l’ITR que es fa e forma ininterrompuda des de l’any 2011.

Des de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Algaida apunten en una carta que es reparteix amb les mateixes inspeccions, que gràcies a la col·laboració veïnal i la implicació amb aquest programa de reciclatge s’ha aconseguit que durant el 2016 el municipi recicli el 56.64 per cent dels residus de paper, envasos, vidre i matèria orgànica. La part restant, el 43.6 per cent es correspon al rebuig, aquells residus que no es recuperen i s’incineren.

Tot i aquestes bones xifres que fa que els domicilis abonats paguin la taxa més baia de la comarca del Pla de Mallorca, des de l’Ajuntament d’Algaida es volen recordar algunes pràctiques i recomanacions per tal que el percentatge de matèria reciclada augmenti de cara a l’any vinent tan a sòl rústic com urbà.

A RÚSTIC

Els residus s’han de deixar a l’àrea d’aportació tancada i vigilada o bé al Parc Verd. Les àrees d’aportació s’ha d’obrir i tancar la porta amb la targeta o la clau que posa a disposició l’Ajuntament i deixar els residus separats correctament dins el seu contenidor. Al contenidor del rebuig no s’hi poden deixar residus reciclables.

Els contenidors s’han de tapar per tal d’evitar que els residus volin i s’escampin pel camp. No es poden deixar residus a terra, fora dels contenidors, ni fora del recinte del Parc Verd i/o àrees d’aportació.

La ferralla, electrodomèstics, piles i bateries, olis minerals i vegetals, envasos contaminats, fluorescents, voluminosos i roba s’han de dur al Parc Verd situat al carrer Palma. L’horari és de dilluns a diumenge de 9:00 a 13:00h i de les 16:00 a les 20:00h.

A URBÀ

A sòl urbà, es demana que els residus es treguin el dia que toca i davant la façana pròpia.

El vidre s’ha de treure els dimarts abans de les 8:00 i la resta de fraccions entre les 20:00 i les 22:00h. Recorden que es pot telefonar al 971 12 53 35 per a sol·licitar la recollida de voluminosos i trastos vells.

També es poden dur al parc verd la ferralla, electrodomèstics, piles i bateries, olis minerals i vegetals, envasos contaminats, fluorescents i bombetes, voluminosos i roba. L’horari del Parc Verd és de dilluns a diumenge de 9:00 a 13:00h i de les 16:00 a les 20:00h.

Els dimarts només es pot treure rebuig. Dins la bossa de rebuig no hi pot haver paper, ni vidre, ni envasos, ni orgànica. El rebuig són tots aquells residus que no es poden reciclar.
Les tècniques de la ITR amb el regidor de Medi Ambient, Gabriel Vidal.
Les tècniques de la ITR amb el regidor de Medi Ambient, Gabriel Vidal.
Bookmark and Share
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Guia Urbana del Terme Municipal d'Algaida
 • Any Llull
 • Premis Castellitx (2016)
 • Visualitzador urbanístic
 • Oferta d'ocupació pública
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Comerç-empresa Algaida
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat