Establertes les Festes Locals de 2019
Bartomeu Gomila novament elegit com a jutge de Pau
En el passat ple de l'Ajuntament d'Algaida, s'establiren les Festes Locals per a l'any 2019.

Algaida i Randa: - 16 de gener, dimecres, Sant Honorat
- 25 de juliol, dijous, Sant Jaume

Pina: - 17 de gener, dijous, Sant Antoni
- 26 de setembre, dijous, Sant Cosme i Sant Damià

Així mateix, es va elegir com a Jutge de Pau del municipi a Bartomeu Gomila Bibiloni, qui repeteix en el càrrec després de ser l'únic candidat.
Bookmark and Share
 • Visit Pla de Mallorca
 • Premis Castellitx (2016)
 • Any Llull
 • Visualitzador urbanístic Algaida
 • Guia Urbana Algaida
 • Oferta d'ocupació pública
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Comerç-empresa Algaida
 • Facebook
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat