Algaida tendrà un consell per a fomentar la participació i el debat en làmbit cultural
Estarà integrat per polítics, tècnics, associacions i entitats i persones del món de la cultura
El ple de l'Ajuntament d'Algaida va aprovar el reglament del nou Consell Municipal de Cultura del Municipi d'Algaida, un "òrgan consultiu d'assessorament, informació i debat entre els diversos sectors de la cultura i les arts". L'objectiu final de la creació d'aquest òrgan és "contribuir a la canalització de la participació ciutadana en els assumptes relacionats amb la cultura en l'àmbit municipal".

Poden formar part d'aquest consell els representants de la Corporació Municipal d'Algaida i el personal tècnic de l'Ajuntament. Així mateix també les associacions i entitats que realitzen activitats vinculades amb la cultura en el municipi en els àmbits de les arts escèniques, arts plàstiques, patrimoni cultural i artístic, musical, periodístic, escoles artístiques, biblioteques i arxius, noves tecnologies aplicades a les arts, entre d'altres. Així mateix, individualment, persones vinculades a la cultura i a les arts dels pobles d'Algaida, Pina i Randa.

Segons consta en el reglament, els objectius d'aquest Consell Municipal de Cultura són:

- Mantenir un espai d'estudi, debat i informació sobre aspectes culturals amb la presència de l'administració municipal, el conjunt d'entitats culturals radicades al municipi i la ciutadania interessada.

- Possibilitar que les línies d'actuació cultural de l'Ajuntament d'Algaida comptin amb la consulta i assessorament dels sectors implicats.

- Sensibilitzar la població de la importància de la participació de la ciutadania i les entitats culturals en la planificació i gestió municipal cultural.

- Fomentar i vehicular la col·laboració entre les entitats culturals del municipi.

- Defensar i potenciar la llengua i cultura catalana pròpia de les Illes Balears.

La regidora de Cultura, Margalida Garcias, explica que Algaida "és un municipi molt actiu des de tots els àmbits i vessants del món de la cultura. El recent èxit de participació d'artistes i de visitants a l'Algaid'Art, la nit de les arts plàstiques del municipi, és un fet que ho evidencia. A banda d'això, tenim tot el llegat de Ramon Llull, els premis Castellitx que nasqueren fa 50 anys, escriptors, pensadors, historiadors del municipi, els Cossiers com a exponent de la cultura popular, Titoieta Ràdio o es Saig i una biblioteca molt activa amb un bon dinamitzador com és Bartomeu Salas". "Per tot plegat, hem pensat que és molt adient i necessari comptar amb un òrgan on tots aquests agents hi estiguin representats", afegeix.
Bookmark and Share
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Guia Urbana Algaida
 • Any Llull
 • Premis Castellitx (2016)
 • Visualitzador urbanístic
 • Oferta d'ocupació pública
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Comerç-empresa Algaida
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat