Mitjans de comunicació


Revista Es Saig. Revista de Premsa Forana

És una revista d'informació general de periodicitat mensual. Fou creada l'any 1981 com a Bolletí de la Delegació d'Algaida de l'Obra Cultural Balear.
Adreça: Apartat de correus núm. 5.
07210 Algaida (Illes Balears)
Telèfon: 971 12 53 08 – 971 66 52 75
Adreça electrònica: essaig@premsaforana.cat
Web de Premsa Forana: http://www.premsaforana.cat

Titoieta ràdio, emissora municipal d'Algaida

Titoieta Ràdio nasqué l'any 1987. Emet al 108.0 de l'FM amb una programació pròpia que es concentra als caps de setmana. Està oberta a la participació de tots els ciutadans.
Adreça: Casal Pere Capellà. C/ des Cavallers, 22. 2n.
07210 Algaida (Illes Balears)
Telèfon: 971 12 53 81
Fax: 971 12 53 81
Adreça electrònica: radio@titoieta.cat
Web: http://www.titoieta.cat

 

 • Oferta d'ocupació pública
 • Premis Castellitx (2016)
 • Any Llull
 • Visualitzador urbanístic Algaida
 • Guia Urbana Algaida
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Comerç-empresa Algaida
 • Facebook
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat