Història del municipi d'Algaida


Extensió del terme municipal: 87,61 km2
Orografia:
Puig de Randa: 547 m
Algaida (Plaça): 192 m
Pina (Plaça): 155 m
Randa (Font): 305 m
Les primeres notícies sobre els pobles les trobam al Llibre del Repartiment de 1232. Hi apareixen, com ja hem esmentat abans, dues alqueries amb el nom d'Algaida, adjudicades als cavallers de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem; tres amb el nom de Pinna, cedides a Roberti de Tarrachona i una amb el d'Arrenda que tocà a A. Garcie. Els topònims d'Algaida i Randa, provenen de l'àrab. Algaida significa 'el bosc' i Randa 'llorer'. L'origen del nom de Pina, segons el lingüista Joan Coromines, pot provenir del romànic Pinna, que significa 'penya', o del també romànic Pinella que significa 'dipòsit d'aigua'.

Evolució de la població de dret del municipi

 

Any Habitants Any Habitants
1979 3.030 2000 3.753
1989 3.150 2001 3.868
1990 3.173 2002 3.902
1991 3.157 2003 3.997
1992 3.210 2004 4.149
1993 3.367 2005 4.258
1991 3.164 2006 4.339
1992 3.210 2007 4.527
1993 3.367 2008 4.827
1994 3.437 2009 5.050
1995 3.468 2010 5.116
1996 3.361 2011 5.367
1997   2012 5.435 (provisional)
1998 3.542    
1999 3.661    
       

Algaida

 

PinaRanda


 • Oferta d'ocupació pública
 • Premis Castellitx (2016)
 • Any Llull
 • Visualitzador urbanístic Algaida
 • Guia Urbana Algaida
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Comerç-empresa Algaida
 • Facebook
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat