Projecte electrònic de control de la il·luminació del Camp Municipal d'esports Es Porrassar
Es tracta de la dotació d’un sistema d’automatització per al control del sistema d’il·luminació del Camp Municipal d’Esports Es Porrassar d’Algaida.

Amb la finalitat d’optimitzar el consum energètic de la instal·lació s’han previst les següents intervencions:
a) L’encesa es realitzarà de manera escalonada en funció del nivell d’il·luminació exterior i controlat mitjançant una sonda d’il·luminació.

b) S’afegirà la possibilitat de connexió única de la meitat del terreny del camp de futbol. Aquestes opcions d’encesa i apagat dels focos del camp de futbol evitaran un consum anual d’uns 1.000 kWh.

Cost obres: 6.687,61 €
Cost Redacció projecte: 2.494,00 €
Cost Direcció de l’obra: 1.334,00 €
Bookmark and Share