Projecte d'instal·lació de plaques tèrmiques per a la producció d'aigua calenta sanitària als vestidors del Camp Municipal d'Esports des Porrassar
Les instal·lacions a realitzar seran la dotació d’un sistema de captació solar per a la producció d’aigua calent sanitària per al us a les instal·lacions del Camp Municipal d’Esports des Porrassar d’Algaida.
Amb la finalitat d’optimitzar el consum energètic de la instal·lació d’han previst les següents intervencions:

a) Instal·lar una sèrie de captadors solars per a la producció d’aigua calent sanitària, que cobrirà el 60 % de la demanda anual de la instal·lació.

b) Instal·lar un sistema de tractament per a la descalcificació de l’aigua, millorant el rendiment energètic de la instal·lació.

c) Dotar a la instal·lació d’un aïllament tèrmic adequat, complint amb les indicacions del reglament d’instal·lacions tèrmiques, minimitzant les pèrdues per transmissió de calor.

Cost obres: 41.937,52 €
Cost Redacció projecte: 3.190,00 €
Cost Direcció de l’obra: 2.030,00 €

Bookmark and Share