Projecte de millora de la xarxa de sanejament d’aigües pluvials dels carrers Sol, Aigua i Tanqueta d'Algaida
Descripció de l’obra: Es tracta d’una obra per evacuar les aigües pluvials dels carrers del Sol, un tram del carrer Colomer (a l’altura del carrer Nou) i el carrer de s’Aigua i el carrer de sa Tanqueta (tram des del carrer aigua a davant ses escoles).
Amb aquesta inversió es gestionarà de manera separada el tractament de les
aigües residuals fecals i les pluvials, optimitzant la depuració i reutilització
d’aquestes aigües residuals.
Cost obres: 118.090,90 €
Cost Redacció projecte: 3.969,44 €
Cost Direcció de l’obra: 7.938,88 €
Fotografia de l’estat actual de zona a intervenir:


Bookmark and Share