Projecte de construcció d'un mirador a Randa
Es tracta de realitzar una obra a l’esplanada situada al costat del Cementiri Municipal de Randa i convertir-lo en un espai que ofereixi una sèrie de serveis als ciutadans i visitants del poble de Randa.
L’espai destinat a mirador serà un espai equipat amb mobiliari urbà (bancs, papereres) i es sembraran arbres per projectar ombres en aquest espai. L’altra zona d’aquesta explanada es reservarà per a l’aparcament de vehicles dels usuaris d’aquest mirador i al mateix temps servirà per als usuaris del Cementiri
Municipal de Randa.

Es pretén que aquest espai s’integri en aquest entorn d’un alt valor paisatgístic classificat com ARIP (Àrea Rural d’Interès Paisatgístic) i ANEI (Àrea Natural d’Especial Interès).

Per tant, es condicionarà l’explanada existent i es preveu la dotació d’enllumenat de baix consum a la zona objecte de la intervenció

Cost obres: 72.472,80 €
Cost Redacció projecte: 2.436,06 €
Cost Direcció de l’obra: 4.872,12 €

Bookmark and Share