Així com vàrem acordar al Plenari, a partir de l'1 de gener de 2012, l'Ajuntament d'Algaida encomana una sèrie de serveis municipals a l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Amb aquests canvis, els veïns del Municipi disposarem de més i millors serveis a l'hora de dur a terme la gestió tributària. Així, tant podrem realitzar gestions i tràmits fiscals a través de la pàgina web de l'Agència (www.atib.es), com gestions en matèria d'imposts municipals (pagaments en període voluntari i executiu, domiciliacions, fraccionaments, modificacions de dades de l'IBI, Fems i Vehicles) a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila i a les Oficines de l'Agència Tributària de Palma, Llucmajor o Manacor.

A partir de l'any 2012, el període de cobrament voluntari dels imposts municipals (IBI, vehicles i fems) serà els mesos d'octubre i novembre. Amb la finalitat de facilitar el pagament dels imposts (i no haver-ne de patir l'acumulació a finals d'any), l'Ajuntament posa en marxa el servei gratuït de pagament fraccionat de tributs que es pot sol·licitar (amb el model de l'anvers d'aquesta carta) fins al proper 10 de febrer de 2012.

Com podreu veure, s'han de triar els imposts que es volen fraccionar (IBI, Impost de vehicles i/o Taxa de fems) i és necessari domiciliar els pagaments.

Podem escollir pagar la suma dels imposts en dues modalitats de pagament:
- Pagament en 9 quotes: Des del mes de març fins al mes d'octubre, pagarem vuit mensualitats de la suma dels rebuts de l'any 2011 dels imposts seleccionats, i el mes de novembre, pagarem la diferència que hi pugui haver entre els rebuts de 2011 i els de 2012.
- Pagament en 4 quotes: El mes de març, juny i setembre, pagarem tres quotes de la suma dels rebuts de l'any 2011 dels imposts seleccionats, i el mes de novembre, pagarem la diferència que hi pugui haver entre els rebuts de 2011 i els de 2012.

 • Oferta d'ocupació pública
 • Premis Castellitx (2016)
 • Any Llull
 • Visualitzador urbanístic Algaida
 • Guia Urbana Algaida
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Comerç-empresa Algaida
 • Facebook
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat