RSS RSS és un una família de formats de canals web XML utilitzat per a publicar continguts actualitzats freqüentment com ara llocs de notícies, weblogs o podcasts, i per mitjà del qual es pot compartir la informació i usar-la en altres llocs web o programes. És en essència una sindicació de continguts.

El principal avantatge del sistema és l'agilitat, ja que es fa innecessari haver de descarregar les imatges i els altres elements de la web, descarregant-ne només els titulars. I també el poder ajuntar el contingut de molts llocs web en un sol espai.

Un programa que fa servir RSS s'anomena agregador, i n'hi ha de molts tipus. Incrustats a navegadors web, widgets per l'escriptori, en programes de correu electrònic, en pàgines web dedicades i en programes dedicats.

A continuació es detallen els canals RSS que la pàgina web de l'ajuntament ofereix:

  • Tauler de notícies. Entera't de tot el que pasa al teu municipi.
  • Perfil del contractant. Plecs i anuncis de licitació, a més de tot tipus de concursos.
  • Retalls de premsa.Retalls de premsa del municipi als principals mitjans de comunicació de Mallorca (Diari de Balears, Diario de Mallorca, Última hora, El Mundo - El dia de Baleares). Aquestes dades s'actualitzen de dilluns a divendres a les 12:30 hores.
  • Agenda. Agenda d'esdeveniments, fires, festes, mercats, .... .