Modificació de l'Ordenança de serveis electrònics
Tipus de contracte:
Tauler d'anuncis
Tipus de procedimient:
Anuncis
Data publicació a la web:
9 de febrer de 2015
Arxius adjunts:
PROJECTE DE MODIFICACIÓ (102 KB)
Data publicació a la web: 9 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: 7e0461f0b6084d9a09f9c54b1a622d9866c4140b
INFORMACIÓ PÚBLICA (34 KB)
Data publicació a la web: 9 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: e2a2003167cad0a0b37452215ba37857c4b5245a