Aprovació Pressupost Municipal 2015
Tipus de contracte:
Tauler d'anuncis
Tipus de procedimient:
Anuncis
Data publicació a la web:
27 de novembre de 2014
Arxius adjunts:
PRESSUPOST 2015 (2.77 MB)
Data publicació a la web: 27 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 65dfcc2732fcb0e90149bc4f3ee32bc9b73c5f8b
PRIMER EDICTE PRESSUPOST (83 KB)
Data publicació a la web: 27 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 74322228f7afafb36f4f3c2787a8e62a5d7381dc