Convocatòria borsí policia local
Tipus de contracte:
Tauler d'anuncis
Tipus de procedimient:
Anuncis
Data publicació a la web:
19 de setembre de 2014
Arxius adjunts:
Resolució definitiva (163 KB)
Data publicació a la web: 9 de març de 2015
Emprenta digital SHA1: ceb0cec416d5803fea3e43cf10ad1bf1fb1c0c5d
Acta tribunal (117 KB)
Data publicació a la web: 3 de març de 2015
Emprenta digital SHA1: cfe7a84676d056ec9c17df5ab580ef899902702c
Acta tribunal amb qualificacions provisionals (88 KB)
Data publicació a la web: 23 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: 4449a286675cc94fe90f6ec590dc5cc1e7345af7
Annex 2 (58 KB)
Data publicació a la web: 19 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 262c5fa6dbeda7b2f9e9cb92e4a0a10dc2381497
Annex 1 (38 KB)
Data publicació a la web: 19 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 080174a49dbbef626a13f541ece4308fb5ef174b
Convocatòria tribunal revisió (42 KB)
Data publicació a la web: 26 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: b19ecb22e43d1cf7e8fdf4673e2f085b825da8fb
Llista definitiva admesos i exclosos, designació tribunal i data prova (89 KB)
Data publicació a la web: 12 de desembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 35c09a78f78d9dd29836d429c4a2ae8894d05361
Llista provisional admesos i exclosos (86 KB)
Data publicació a la web: 27 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: abe8359ee7cb41441e6af9900227e9da5d91bc55
Annex 3 (18 KB)
Data publicació a la web: 19 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 77952b4e396a50d0790f852a321006e303a1f347
Decret de Batlia (1.32 MB)
Data publicació a la web: 19 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 3fe83a4414a723057917fe5257a6ab9a40fa9c0c