Contractació del servei docent de l'Escola Municipal de Música d'Algaida
Tipo de contrato:
Servicios
Tipo de procedimiento:
Abierto
Fecha publicación en la web:
22 de mayo de 2014
Estados
Decret 239 adjudicació (70 KB)
Fecha publicación en la web: 21 de julio de 2014
Huella digital SHA1: 6560fe030d6877b77130d1a4e2e0975b74962a3d
Archivos adjuntos:
Edicte sobre formalització (94 KB)
Fecha publicación en la web: 29 de julio de 2014
Huella digital SHA1: d4301180e34f17d1439aeaefd2246da47b9f86b0
Acta obertura sobres (51 KB)
Fecha publicación en la web: 20 de junio de 2014
Huella digital SHA1: 1460ba73be6a94549a6153be03006ecd05a297f7
Suspensió de licitació servei docent escola de musica (13 KB)
Fecha publicación en la web: 30 de mayo de 2014
Huella digital SHA1: 84fe9955805d6cd90ba2f26d87ed3fd30d3fec9b
Convocatòria mesa contractació (61 KB)
Fecha publicación en la web: 17 de junio de 2014
Huella digital SHA1: f40b84c473a9a0d62469ab67efefcd4c3dc0af32
Edicte resolució reclamació (86 KB)
Fecha publicación en la web: 4 de junio de 2014
Huella digital SHA1: f1ea3a2d81542c1072b7a2461f72bb099a90dc75
Plec clausules tècniques (133 KB)
Fecha publicación en la web: 22 de mayo de 2014
Huella digital SHA1: 9233562c251025e073393947b63000d370e588d4
Plec clausules administratives (198 KB)
Fecha publicación en la web: 22 de mayo de 2014
Huella digital SHA1: b0da8877b8a1e63e81dacca60141ed3dd49bb500
Anunci licitació (81 KB)
Fecha publicación en la web: 22 de mayo de 2014
Huella digital SHA1: 08bdb127c49b63fb381091adeb724a603a7a7ede