Servei de catering menus EMMI Flor de Murta cursos 2013-2014-2015
Tipo de contrato:
Servicios
Tipo de procedimiento:
Negociado sin publicidad
Fecha publicación en la web:
10 de julio de 2013
Estados
Adjudicació (41 KB)
Fecha publicación en la web: 6 de septiembre de 2013
Huella digital SHA1: 53b33c015a4a97ce90ac6a95666ea025a7c2f8e3
Archivos adjuntos:
Acta comprovació esmena deficiències i obertura sobres 2 i 3 (64 KB)
Fecha publicación en la web: 13 de agosto de 2013
Huella digital SHA1: 236360fff728d8088565d2d41444a6d7cb42adc6
Acta obertura sobres 1 (179 KB)
Fecha publicación en la web: 31 de julio de 2013
Huella digital SHA1: 4888f790171b35d3470d1556247d7f288b8338f6
Nota informativa data màxima de presentació ofertes (40 KB)
Fecha publicación en la web: 12 de julio de 2013
Huella digital SHA1: 3cc0979df38c903e865483047f47eaa33c845999
Plec clàusules administratives (181 KB)
Fecha publicación en la web: 10 de julio de 2013
Huella digital SHA1: 5b4e3aa196a27123fd4db07c00ac7d0791878005
Decret de Batlia, d'aprovació expedient contractació i PCA (51 KB)
Fecha publicación en la web: 10 de julio de 2013
Huella digital SHA1: 9ba9c77453dc370d9bcd49a53a3e8f0ceee9825e