Reforma del Casal Pere Capellà
Tipo de contrato:
Obras
Tipo de procedimiento:
Abierto
Fecha plazo máximo:
11 de septiembre de 2012
Fecha publicación en la web:
11 de septiembre de 2012
Estados
Adjudicació (15 KB)
Fecha publicación en la web: 26 de noviembre de 2012
Huella digital SHA1: ef8751360fde586b24178457c21353a788c080e2
Archivos adjuntos:
Acta obertura sobres (175 KB)
Fecha publicación en la web: 7 de noviembre de 2012
Huella digital SHA1: 70a28b0560a1bca38e23b8645bd97014af76669d
Pressupost detallat (22 KB)
Fecha publicación en la web: 3 de octubre de 2012
Huella digital SHA1: 8a88664d4cdc9b0bece85ba96acad6da417dda37
Obertura nou termini de presentació d'ofertes de licitació (208 KB)
Fecha publicación en la web: 3 de octubre de 2012
Huella digital SHA1: 66c6b43676362486e4bc6310b5c8a2ee81900107
Suspensió del termini de presentació d'ofertes de licitació (215 KB)
Fecha publicación en la web: 28 de septiembre de 2012
Huella digital SHA1: 379827aee6c9a97d1d6314a37a3396c79a81e0ac
Projecte tècnic (477 KB)
Fecha publicación en la web: 20 de septiembre de 2012
Huella digital SHA1: 0050a7c2a5876b1b99c24002f7a9135773845886
Presupuesto parcial nº 1 Millora 1. Pintura exterior (17 KB)
Fecha publicación en la web: 11 de septiembre de 2012
Huella digital SHA1: 256f55703180affcd1e92db91e8c646270299503
Plec de clàsules administratives (516 KB)
Fecha publicación en la web: 11 de septiembre de 2012
Huella digital SHA1: 61023956511d5d8184557177ee719840b87592b3