Contracte serveis de gestió del punt de recollida selectiva de residus Parc Verd d'Algaida
Tipo de contrato:
Servicios
Tipo de procedimiento:
Abierto
Fecha publicación en la web:
8 de junio de 2012
Estados
Anunci formalització (12 KB)
Fecha publicación en la web: 31 de agosto de 2012
Huella digital SHA1: fe0c69b0ddb8ddba1c49c1c71aaf2af641857a0f
Archivos adjuntos:
ANUNCI ADJUDICACIÓ PERFIL CONTRACTANT (49 KB)
Fecha publicación en la web: 10 de agosto de 2012
Huella digital SHA1: 19b3e7d7cdce9d13069bea15325ddb48585244af
Acord rectificació d'errades materials plecs (228 KB)
Fecha publicación en la web: 6 de julio de 2012
Huella digital SHA1: cfd4f3211236e0937d475d144e0299fd24b389ce
ANUNCI LICITACIÓ (179 KB)
Fecha publicación en la web: 8 de junio de 2012
Huella digital SHA1: b81b529f7774cfb837495106afccb286d005bce4
ACORD ORGAN CONTRACTACIÓ APROVACIÓ EXP. PLECS I OBERTURA LICITACIÓ (178 KB)
Fecha publicación en la web: 8 de junio de 2012
Huella digital SHA1: ec20d380eeb3e69e2a6f27aa5073095cbffe37f8
Acta d’obertura i qualificació dels sobres de licitació presentats (36 KB)
Fecha publicación en la web: 2 de agosto de 2012
Huella digital SHA1: 3a88f4533085e004a6c6f82f1413435b4286d415
CONVOCATÒRIA MESA CONTRACTACIÓ PUNT VERD (218 KB)
Fecha publicación en la web: 31 de julio de 2012
Huella digital SHA1: a0c705e6d0a4ec85594fd1831339a2a952b894d2
CIRCULAR INFORMATIVA DATA MÀXIMA PRESENTACIÓ OFERTES (154 KB)
Fecha publicación en la web: 26 de julio de 2012
Huella digital SHA1: 5227c017cacfd4e7ca811e1b6284c54783330b98
Annex de personal subrrogable (24 KB)
Fecha publicación en la web: 23 de julio de 2012
Huella digital SHA1: ed34842c0d41c87630e951ac66d43511540dffe5
Circular informativa (149 KB)
Fecha publicación en la web: 28 de junio de 2012
Huella digital SHA1: c083c6901446453d76a8da95d8bae2ee9819b80d
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (690 KB)
Fecha publicación en la web: 8 de junio de 2012
Huella digital SHA1: 4b083f62fc67087f06104f5381eb34eeb251b2bf