Contracte administratiu especial serveis funeraris
Tipo de contrato:
Servicios
Tipo de procedimiento:
Abierto
Fecha publicación en la web:
8 de junio de 2012
Estados
Anunci formalització (12 KB)
Fecha publicación en la web: 31 de agosto de 2012
Huella digital SHA1: 309432749c1c42558343ce70b203dc3d835ec107
Archivos adjuntos:
ANUNCI ADJUDICACIÓ PERFIL CONTRACTANT (49 KB)
Fecha publicación en la web: 10 de agosto de 2012
Huella digital SHA1: 3535be3613bb5685dca1848ce3b7f70291496a7c
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ 3-08-2012 (101 KB)
Fecha publicación en la web: 3 de agosto de 2012
Huella digital SHA1: 275cb61351103bfbaf5305ae4b3706ea69f1f326
CONVOCATÒRIA MESA CONTR. REVISIÓ ESMENES S.1, OBERTURA S 3 i S 2 (208 KB)
Fecha publicación en la web: 31 de julio de 2012
Huella digital SHA1: 5da4e09e0fb8b8561f8614a5a6f94a2c7fdd3e6d
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ 30-07-2012 (159 KB)
Fecha publicación en la web: 30 de julio de 2012
Huella digital SHA1: 6a7004cc9d24f5c41aa95c43066e24c56123498f
CONVOCATÒRIA MESA CONTRACT. SOBRES 1 i 3 (207 KB)
Fecha publicación en la web: 27 de julio de 2012
Huella digital SHA1: 4c0a5a0b6545bec4872cb193b68209f84840dbb4
CIRCULAR INFORMATIVA DATA MÀXIMA PRESENTACIÓ PROPOSICIONS (144 KB)
Fecha publicación en la web: 28 de junio de 2012
Huella digital SHA1: a68594f13b784137aa445e8e02593ad2ef42a76c
PLECS CLÀUSULES ADMINISTRATIVES SERVEIS FUNERARIS (747 KB)
Fecha publicación en la web: 8 de junio de 2012
Huella digital SHA1: 63294d05ab05376096d53b369d2700bfe6370b15
EXPOSICIÓ PUBLICA PLECS I ANUNCI LICITACIÓ (38 KB)
Fecha publicación en la web: 8 de junio de 2012
Huella digital SHA1: 52d64e24cb9d682db703ba46d9dac4adcaef9d6c
ACORD ORGAN CONTRACTACIÓ APROVACIÓ EXP, PLEC I OBERTURA LICITACIÓ (47 KB)
Fecha publicación en la web: 8 de junio de 2012
Huella digital SHA1: 64e94c5b43216483856a30a6dc51a01ad0e55e5b