Projecte de Renovació de carrers d'Algaida i Pina
Tipo de contrato:
Obras
Tipo de procedimiento:
Negociado sin publicidad
Fecha publicación en la web:
18 de marzo de 2015
Archivos adjuntos:
Millora 2 documentació gràfica (519 KB)
Fecha publicación en la web: 18 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 7e6047fb5fb03e1ec914540e054494c0b1fedb93
Edicte plecs (52 KB)
Fecha publicación en la web: 18 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 8ca392dc2a1c29b88a79c5eac802132e2f9c6d8b
Decret aprovació plecs de clausules administratives (45 KB)
Fecha publicación en la web: 18 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 9311b67696d72371d3ec8007d870d9250b7fa636
Pressupost renovació paviments (12 KB)
Fecha publicación en la web: 18 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 91d46fa9c6b3178c35dfa7eaf76c57cace6f9df2
Pressupost millor 1 renovació paviments 2015 (8 KB)
Fecha publicación en la web: 18 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: cf94727e21fb4083aaaefb390534b6328576e6af
Plecs condicions administratives particulars (394 KB)
Fecha publicación en la web: 18 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 287b42d330d1e250e74aa4c2adc2308e91c49190
Caratula carrers Algaida i Pina (16 KB)
Fecha publicación en la web: 18 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: bf2b372f6a654f6c25561f5eea8ba14d5d5d1010
Annex 2 pressupost (10 KB)
Fecha publicación en la web: 18 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 5e39f40a0c8215f9eef2ea80521844cb8c00dbec
Plànol millora 1.dwg model (940 KB)
Fecha publicación en la web: 18 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: fd1e1fd38b7dccd1bd76c74e5e6f3fdcaa109151
Plànol 2 Pina (951 KB)
Fecha publicación en la web: 18 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: cd69d377be02cf37137903ce19217d709b8398f9
Caratula millora carrers Algaida i Pina 2015 (12 KB)
Fecha publicación en la web: 18 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: dfc6987e86924b7be73a805fd777d76499f68a56
Caratula 2 (11 KB)
Fecha publicación en la web: 18 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 3903a99524749707a055e99ca4872be65d41ec5e
Annex 3 EBSS (93 KB)
Fecha publicación en la web: 18 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 127537c2ef712d831d004719cb73bab61fe15288
Annex 1 plec de condicions tècniques i particulars (132 KB)
Fecha publicación en la web: 18 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 8f6fa3ee63badecfcd52dd7ddb2702a53c39fe25
Plànol 1 Algaida (1.63 MB)
Fecha publicación en la web: 18 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: a9572a02035ecab0505f5cc5af33c05142d2e052
Millora 2 (17 KB)
Fecha publicación en la web: 18 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 2f65b1f4c071d378c830219695323e3e945e5e03
Memòria millora 1 carrers Algaida i Pina 2015 (45 KB)
Fecha publicación en la web: 18 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: a398c28e080b9865f57a9540c6b897b4a4bb6f44
Memòria (53 KB)
Fecha publicación en la web: 18 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: d70e24031edc8158763b04ac6dafa9fc3dee47ce