Projecte de renovació des Porrassar - skate, futbol i zona verda
Tipo de contrato:
Obras
Tipo de procedimiento:
Negociado sin publicidad
Fecha publicación en la web:
5 de marzo de 2015
Archivos adjuntos:
Exposició pública plecs BOIB (120 KB)
Fecha publicación en la web: 17 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: ebefa4a47e8a1a4a9610fb8edcedefe6b1caec33
Edicte plecs (42 KB)
Fecha publicación en la web: 13 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 6ffdd6eafa4c94dfa06dc42342512fbb0fe4749e
Plecs obres (418 KB)
Fecha publicación en la web: 13 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: b0bc06a04063a83234d2d47b705a060fff3f5d33
Millora 2 (17 KB)
Fecha publicación en la web: 13 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 2f65b1f4c071d378c830219695323e3e945e5e03
Millora 2 documentació gràfica (519 KB)
Fecha publicación en la web: 13 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 7e6047fb5fb03e1ec914540e054494c0b1fedb93
Millora 1 (12 KB)
Fecha publicación en la web: 13 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: e48d38434483b6569e7f2068d38d6afff9c6f481
Millora 1 plànol (130 KB)
Fecha publicación en la web: 13 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 04e5a3ddfda4ea927c1cff05e720782ac4972dd7
Decret aprovació plecs de clausules administratives particulars (46 KB)
Fecha publicación en la web: 13 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 363a6269bc2fe9d430c7b63fb8875d1377de52ff
Plec de condicions tècniques (95 KB)
Fecha publicación en la web: 5 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 66b71f5cf713f7fddee4ebc4427f58371994816b
Plànol 1 (1.37 MB)
Fecha publicación en la web: 5 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 61cfec1f331a1acdacd2c705480c615995bb0987
Decret d'aprovació del projecte (41 KB)
Fecha publicación en la web: 5 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 6855c1029a079967d62065a85bd7c27332d853c4
Estudi bàsic de seguretat i salut (90 KB)
Fecha publicación en la web: 5 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 7345ca278ceae37ff641b4a2493650e4e45a48de
Pressupost (5 KB)
Fecha publicación en la web: 5 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 1e666aa0176b208e8d60faa16023ec2030de3535
Caràtula skate (30 KB)
Fecha publicación en la web: 5 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 0e1b97bdcca334915d487955aea0acde033bcb9e
Pressupost remodelació (11 KB)
Fecha publicación en la web: 5 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 38c32c675d27e28b09ed6f2f75898d1a2e3b05fc
Plànol 2 (1.55 MB)
Fecha publicación en la web: 5 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: bc0444131dd28ea0a4a33d55d5109514611b8e44
Memòria (55 KB)
Fecha publicación en la web: 5 de marzo de 2015
Huella digital SHA1: 44895d0d4761dd9e642ca35d2e547999b0b15ddc