Negociat sense publicitat per a l'adjudicació de les obres de Millora de paviments als carrers d'Algaida
Tipo de contrato:
Obras
Tipo de procedimiento:
Negociado sin publicidad
Fecha publicación en la web:
30 de julio de 2014
Archivos adjuntos:
Projecte (6.75 MB)
Fecha publicación en la web: 30 de julio de 2014
Huella digital SHA1: 5c4053ce6cfc136113cbbacfc810b786614a2002
Presupuesto y medición (5 columnas) + Hoja PEM (12 KB)
Fecha publicación en la web: 30 de julio de 2014
Huella digital SHA1: a3d7c215bcead88ee842ec779c49fcd5ab6dfd2b
Plecs de clausules administratives particulars (299 KB)
Fecha publicación en la web: 30 de julio de 2014
Huella digital SHA1: 94cb5d5cba76b3bbc8ec6e2415288faa410ce9b4
MEMORIA (54 KB)
Fecha publicación en la web: 30 de julio de 2014
Huella digital SHA1: d8c974292752d808acc5783d9efca7292268fcea
Hoja resumen del PAdj y PBL (Multinivel) (4 KB)
Fecha publicación en la web: 30 de julio de 2014
Huella digital SHA1: da811d20d4b7d9a063e7473975c60e87fd1aac61
Decret aprovació plecs de clausules administratives particulars (46 KB)
Fecha publicación en la web: 30 de julio de 2014
Huella digital SHA1: 12182d1790e0f73d1694b2e410a9b2e1ddac018e
CARATULA Carrers algaida (12 KB)
Fecha publicación en la web: 30 de julio de 2014
Huella digital SHA1: 8e8ddf6c510c97f48d159921e5de500b684de10f
ANNEX 3 EBSS (94 KB)
Fecha publicación en la web: 30 de julio de 2014
Huella digital SHA1: 92f6f3814a1bdea452f3c6eab7e265055a2280be
ANNEX 2 PRESSUPOST (10 KB)
Fecha publicación en la web: 30 de julio de 2014
Huella digital SHA1: d48d847daf0fff7da191088ed6640e765b0c5ecd
ANNEX 1 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS (132 KB)
Fecha publicación en la web: 30 de julio de 2014
Huella digital SHA1: d7f43cf04fd955b5c7ba050896f5424c3e7fbaaa
Anejo de justificación de precios (por jerarquía) (15 KB)
Fecha publicación en la web: 30 de julio de 2014
Huella digital SHA1: fc40453ee407137bbcc190246df4ec823aac1a96