Contractació servei docent Escola Municipal de Música
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
9 de maig de 2013
Estats
DECRET ADJUDICACIÓ (35 KB)
Data publicació a la web: 28 de juny de 2013
Emprenta digital SHA1: 2f62be835334db1b945d8468e7052b4620231ec0
Formalització contracte (65 KB)
Data publicació a la web: 28 de juny de 2013
Emprenta digital SHA1: a6c331c5525815407468a40b0d0fc253f363f58d
Arxius adjunts:
Acta Mesa Contractació (95 KB)
Data publicació a la web: 10 de juny de 2013
Emprenta digital SHA1: d72ee03a29c0358fafc83bedeb0397188729ba04
Plec clàusules tècniques (57 KB)
Data publicació a la web: 9 de maig de 2013
Emprenta digital SHA1: 190f0e925c639bcbd5498207aca1a01001c7c403
Plec clàusules administratives (150 KB)
Data publicació a la web: 9 de maig de 2013
Emprenta digital SHA1: a33b8d009707628ad9efd658aba2ebdcb3266500
Anunci licitació (23 KB)
Data publicació a la web: 9 de maig de 2013
Emprenta digital SHA1: 1ee9bd39cbb511211c37c600f8ea927f0708498e