Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'instal·lacions elèctriques que millorin l'eficiència energètica de l'enllumenat públic
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
9 d'octubre de 2012
Estats
Adjudicació (28 KB)
Data publicació a la web: 13 de desembre de 2012
Emprenta digital SHA1: 10e84647e0f3d6ff233b65168beb26e98234669c
Arxius adjunts:
ACTA MESA CONTRACTACIÓ (50 KB)
Data publicació a la web: 30 de novembre de 2012
Emprenta digital SHA1: feb7af457a591a33c67b1f518e0bf2248baac09f
CONVOCATÒRIA MESA CONTRACTACIÓ (38 KB)
Data publicació a la web: 27 de novembre de 2012
Emprenta digital SHA1: 32281bc0081fe04d6628796c0c6ac85ea022398d
NOTA INFORMATIVA (13 KB)
Data publicació a la web: 7 de novembre de 2012
Emprenta digital SHA1: d3c81d64968c6767cf587c3e9eb9a4d2e819addc
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (905 KB)
Data publicació a la web: 9 d'octubre de 2012
Emprenta digital SHA1: 9af824aa245d67e0daea0b2f75984d50aadadc6f
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES (1.14 MB)
Data publicació a la web: 10 d'octubre de 2012
Emprenta digital SHA1: f967f0a697fe058d384fd5d95d4d2ed367906fdc