Contracte administratiu especial serveis funeraris
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
8 de juny de 2012
Estats
Anunci formalització (12 KB)
Data publicació a la web: 31 d'agost de 2012
Emprenta digital SHA1: 309432749c1c42558343ce70b203dc3d835ec107
Arxius adjunts:
ANUNCI ADJUDICACIÓ PERFIL CONTRACTANT (49 KB)
Data publicació a la web: 10 d'agost de 2012
Emprenta digital SHA1: 3535be3613bb5685dca1848ce3b7f70291496a7c
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ 3-08-2012 (101 KB)
Data publicació a la web: 3 d'agost de 2012
Emprenta digital SHA1: 275cb61351103bfbaf5305ae4b3706ea69f1f326
CONVOCATÒRIA MESA CONTR. REVISIÓ ESMENES S.1, OBERTURA S 3 i S 2 (208 KB)
Data publicació a la web: 31 de juliol de 2012
Emprenta digital SHA1: 5da4e09e0fb8b8561f8614a5a6f94a2c7fdd3e6d
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ 30-07-2012 (159 KB)
Data publicació a la web: 30 de juliol de 2012
Emprenta digital SHA1: 6a7004cc9d24f5c41aa95c43066e24c56123498f
CONVOCATÒRIA MESA CONTRACT. SOBRES 1 i 3 (207 KB)
Data publicació a la web: 27 de juliol de 2012
Emprenta digital SHA1: 4c0a5a0b6545bec4872cb193b68209f84840dbb4
CIRCULAR INFORMATIVA DATA MÀXIMA PRESENTACIÓ PROPOSICIONS (144 KB)
Data publicació a la web: 28 de juny de 2012
Emprenta digital SHA1: a68594f13b784137aa445e8e02593ad2ef42a76c
PLECS CLÀUSULES ADMINISTRATIVES SERVEIS FUNERARIS (747 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2012
Emprenta digital SHA1: 63294d05ab05376096d53b369d2700bfe6370b15
EXPOSICIÓ PUBLICA PLECS I ANUNCI LICITACIÓ (38 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2012
Emprenta digital SHA1: 52d64e24cb9d682db703ba46d9dac4adcaef9d6c
ACORD ORGAN CONTRACTACIÓ APROVACIÓ EXP, PLEC I OBERTURA LICITACIÓ (47 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2012
Emprenta digital SHA1: 64e94c5b43216483856a30a6dc51a01ad0e55e5b